MAX4ESSFUN – Københavns Universitet

ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society er et projekt, der strækker sig over 3 år og involverer 27 parterner inden for the ÖKS regionen. Hovedformålet er at opbygge regionens potentiale til at få udnyttet de unikke muligheder som store faciliteter, MAX IV og ESS giver i fremtiden. 

Delprojektet MAX4ESSFUN er et samarbejde mellem 8 universiteter, MAX IV and ESS. Formålet er at styrke forskningssamarbejdet over landegrænserne blandt forskere, der arbejder med røntgensynkrotron og neutronspredning.
MAX4ESSFUN giver økonomisk støtte til ph.d.-studerendens og postdocs projekter, kurser, workshops og summer schools.

MAX4ESSFUN henvender sig først og fremmest til forskermiljøet og derfor er den engelsksproget side mere udbygget og indholder flere oplysninger.

Københavns Universitet kan være din genvej til verdens bedste forskningsfaciliteter

To af verdens bedste forskningsfaciliteter til undersøgelse af alle typer af materialer fra biologiske over bløde (eks. fødevarer) til hårde materialer ligger en times kørsel fra København, Røntgensynkrotron-strålingsfaciliteten MAX IV og neutronsprednings-anlægget  ESS.

Læs mere om de store faciliteter og erhvervssamarbejde

Danscatt

Danscatt is an umbrella organisation for all Danish users of neutron and X-ray synchrotron sources.

Find them here

DanScatt årsmøde


The DANSCATT annual meeting takes place at the University of Southern Denmark in Odense on 1-2 June 2017.